1 2 3 4 5 6

Pozemok na predaj - Košice II - Šaca

Ponúkame Vám na predaj pozemok pri hlávnej ceste - Košice II - Šaca- Železiarne, v blízkosti je SKANSKA. Číslo parcely 147/4 vo výmere 2999 m2 a 147/5 vo výmere 3106 m2. Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Inžinierské siete sú v dosahu.


Navrhovaná cena je 34 €/m2 ( DOHODA MOŽNÁ ) pri rýchlom a serióznom záujme. Je možné kúpiť len polovicu pozemku. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na t. č. 0914 269 989 alebo mailom: info@villakosice.sk


List vlastníctva

Pozemok na predaj - Košice okolie

Ponúkame Vám na predaj pozemok Košice okolie na začiatku Veľká Ida LV 7745 Pozemok registra C K N parcelné číslo 50/2 o výmere 4500 m2. Na pozemku sú inžinierské siete, je možné vybaviť ako stavebný pozemok na domy,alebo priemyselné účelý (haly).


Cena 20 €/m2 . V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na t. č. 0914 269 989 alebo mailom: info@villakosice.sk